op al onze offertes, leveringen en werkzaamheden zijn van toepassing de algemene voorwaarden van IOW co÷peratie ua

Op verzoek zullen wij u een kopie toezenden.